logo

नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा विभाग

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, भोजपुर

सानोदुम्मा माध्यमिक विद्यालय

Government of Nepal

Ministry of Education

Department of Education

District Education Office, Bhojpur

SANODUMMA SECONDARY SCHOOL


नाम: अर्जुन राई
ठेगाना: सानोदुम्मा–३, (थर्प), भोजपुर
पद: प्रधानाध्यापक
नियुक्ती मिति: २०६५–०३–२१
मोबाइल नं.: 9852052755
ईमेल: asimdungmali@gmail.com
व्यक्तिगत वेबसाईट: www.bhojpureasimdungmali.blogspot.com
विस्तृत विवरण:

स्नातकोत्तर–एम.एड. पाठ्यक्रम तथा मूल्याङकन (त्रि.वि.कीर्तिपुर, काठमाण्डौ)

तालिमः प्राप्त

नाम: टीका नेपाली
ठेगाना: सिद्देश्वर–४, भोजपुर
पद: शिक्षक
नियुक्ती मिति: २०७२–०८–२२
मोबाइल नं.: 9811379033
विस्तृत विवरण:

शैक्षिक याेग्यताः प्लस टु पास । डिप्लाेमा अध्ययनरत ।

तालिमः प्राप्त  

नाम: लेकबहादुर कोइराला
ठेगाना: याकु–७, भोजपुर
पद: शिक्षक
नियुक्ती मिति: २०५८–१२–१०
मोबाइल नं.: 98423367015
विस्तृत विवरण:

स्नातक–बी.एड. जनसंख्या शिक्षा (धनकुटा व.क्याम्पस, धनकुटा) (एम.एड. अध्ययनरत)

तालिमः प्राप्त

नाम: खगेन्द्र ढकाल
ठेगाना: मानेभञ्ज्याङ–८, भोजपुर
पद: शिक्षक
नियुक्ती मिति: २०६६–०५–१४ छिन्ताङदेवी नि.मा.वि. धोत्लेखानी
मोबाइल नं.: 9842211462
विस्तृत विवरण:

स्नातक–बी.एड. गणित भोजपुर व.क्याम्पस, भोजपुर (एम.एड. अध्ययनरत)     

तालिमः प्राप्त  २०६९–९–११ मा सरुवा

नाम: राजेश राजवंशी
ठेगाना: बयरबन, मोरङ
पद: शिक्षक
नियुक्ती मिति: २०७२–०४–२८
मोबाइल नं.: 9842343010
विस्तृत विवरण:

एम.एड. अंग्रेजी, त्रि.वि.वि

तालिमः प्राप्त

नाम: अम्बिका खत्री (भट्टराई)
ठेगाना: वास्तिम–१, भोजपुर
पद: शिक्षक
नियुक्ती मिति: २०६४–०९–२९
मोबाइल नं.: 9842490319
विस्तृत विवरण:

एस.एल.सी. (प्लस टु अध्ययनरत) पुर्व क्षितिज प्रा.वि., सानोदुम्मा

तालिमः प्राप्त  २०६५–५–२८ मा सरुवा

नाम: बृजेन्द्र राउत
ठेगाना: फूल्काही–६, सप्तरी
पद: शिक्षक
नियुक्ती मिति: २०७१–०८–०७
मोबाइल नं.: 9842885512
विस्तृत विवरण:

आइ.एड. साइन्स
बी.एड. गणित, त्रि.वि.वि.

तालिमः प्राप्त

 

नाम: गीतादेवी राई
ठेगाना: ठूलोदुम्मा–१, भोजपुर
पद: शिक्षक
नियुक्ती मिति: २०६७–०९–२५ ज्योतिप्रा.वि., ठूलोदुम्मा
मोबाइल नं.: 9842272651
विस्तृत विवरण:

आइ.एड–नेपाली धनकुटा व. क्याम्पस, धनकुटा (बी.एड. अध्ययनरत)

तालिमः प्राप्त २०६९–३–१२ मा सरुवा

नाम: सरस्वती राई
ठेगाना: वास्तीम–२, भोजपुर
पद: शिक्षक
नियुक्ती मिति: २०६६–०७–१५
मोबाइल नं.: 9742027067
विस्तृत विवरण:

प्लस टु–नेपाली (बी.एड.अध्ययनरत)

तालिमः प्राप्त

नाम: सुनिता राई
ठेगाना: सानोदुम्मा–४, भोजपुर
पद: शिक्षक
नियुक्ती मिति: २०६३–०९–१५
मोबाइल नं.: 9805334944
विस्तृत विवरण:

एस.एल.सी.

तालिमः अप्राप्त

नाम: मायादेवी राई
ठेगाना: सानोदुम्मा–२, भोजपुर
पद: बाल कार्यकर्ता
नियुक्ती मिति: २०६५–०९–०४
मोबाइल नं.: 9819326454
विस्तृत विवरण:
१२ कक्षा,
बी.एड. अध्ययनरत

तालिमः प्राप्त