logo

नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा विभाग

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, भोजपुर

सानोदुम्मा माध्यमिक विद्यालय

Government of Nepal

Ministry of Education

Department of Education

District Education Office, Bhojpur

SANODUMMA SECONDARY SCHOOL


Resource id #95

नाम: खेमराज राई
ठेगाना: सानोदुम्मा–३, हाल धरान
विस्तृत विवरण:
सानोदुम्मा मा.वि.द्वारा सञ्चालन गरेको विद्यालय सहायता अभियानलाई मूर्त रुपमा दिन सानोदुम्ममाबाट हाल कतार मुलुकमा बैदेशिक रोजगारीको निम्ति जानुभएका सानोदुङमालीजनहरुको विशेष पहलमा विद्यालय सहायता स्वरुप मिति २०७२ माघ महिनामा एकमुष्ट रु. ९०,९६०।– प्राप्त भएको हो । जसमा उहाँले संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।
नाम: हंसराज राई
ठेगाना: सानोदुम्मा–८, हाल धरान
विस्तृत विवरण:
सानोदुम्मा मा.वि.द्वारा सञ्चालन गरेको विद्यालय सहायता अभियानलाई मूर्त रुपमा दिन सानोदुम्ममाबाट हाल कतार मुलुकमा बैदेशिक रोजगारीको निम्ति जानुभएका सानोदुङमालीजनहरुको विशेष पहलमा विद्यालय सहायता स्वरुप मिति २०७२ माघ महिनामा एकमुष्ट रु. ९०,९६०।– प्राप्त भएको हो । जसमा उहाँले विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।
नाम: लोकेन्द्र राई
ठेगाना: सानोदुम्मा–३, हाल दमक
विस्तृत विवरण:
सानोदुम्मा मा.वि.द्वारा सञ्चालन गरेको विद्यालय सहायता अभियानलाई मूर्त रुपमा दिन सानोदुम्ममाबाट हाल कतार मुलुकमा बैदेशिक रोजगारीको निम्ति जानुभएका सानोदुङमालीजनहरुको विशेष पहलमा विद्यालय सहायता स्वरुप मिति २०७२ माघ महिनामा एकमुष्ट रु. ९०,९६०।– प्राप्त भएको हो । जसमा उहाँले विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।
नाम: शुकदेव राई सानोदुम्मा–८
ठेगाना: सानोदुम्मा–८,
विस्तृत विवरण:
सानोदुम्मा मा.वि.द्वारा सञ्चालन गरेको विद्यालय सहायता अभियानलाई मूर्त रुपमा दिन सानोदुम्ममाबाट हाल कतार मुलुकमा बैदेशिक रोजगारीको निम्ति जानुभएका सानोदुङमालीजनहरुको विशेष पहलमा विद्यालय सहायता स्वरुप मिति २०७२ माघ महिनामा एकमुष्ट रु. ९०,९६०।– प्राप्त भएको हो । जसमा उहाँले विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।
नाम: शम्भु राई
ठेगाना: सानोदुम्मा–३
विस्तृत विवरण:
सानोदुम्मा मा.वि.द्वारा सञ्चालन गरेको विद्यालय सहायता अभियानलाई मूर्त रुपमा दिन सानोदुम्ममाबाट हाल कतार मुलुकमा बैदेशिक रोजगारीको निम्ति जानुभएका सानोदुङमालीजनहरुको विशेष पहलमा विद्यालय सहायता स्वरुप मिति २०७२ माघ महिनामा एकमुष्ट रु. ९०,९६०।– प्राप्त भएको हो । जसमा उहाँले विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।
नाम: जीरमान राई
ठेगाना: सानोदुम्मा–९
विस्तृत विवरण:
सानोदुम्मा मा.वि.द्वारा सञ्चालन गरेको विद्यालय सहायता अभियानलाई मूर्त रुपमा दिन सानोदुम्ममाबाट हाल कतार मुलुकमा बैदेशिक रोजगारीको निम्ति जानुभएका सानोदुङमालीजनहरुको विशेष पहलमा विद्यालय सहायता स्वरुप मिति २०७२ माघ महिनामा एकमुष्ट रु. ९०,९६०।– प्राप्त भएको हो । जसमा उहाँले विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।
नाम: राजकुमार राई
ठेगाना: सानोदुम्मा–६
विस्तृत विवरण:
सानोदुम्मा मा.वि.द्वारा सञ्चालन गरेको विद्यालय सहायता अभियानलाई मूर्त रुपमा दिन सानोदुम्ममाबाट हाल कतार मुलुकमा बैदेशिक रोजगारीको निम्ति जानुभएका सानोदुङमालीजनहरुको विशेष पहलमा विद्यालय सहायता स्वरुप मिति २०७२ माघ महिनामा एकमुष्ट रु. ९०,९६०।– प्राप्त भएको हो । जसमा उहाँले विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।
नाम: नवराज राई
ठेगाना: सानोदुम्मा–३
विस्तृत विवरण:
सानोदुम्मा मा.वि.द्वारा सञ्चालन गरेको विद्यालय सहायता अभियानलाई मूर्त रुपमा दिन सानोदुम्ममाबाट हाल कतार मुलुकमा बैदेशिक रोजगारीको निम्ति जानुभएका सानोदुङमालीजनहरुको विशेष पहलमा विद्यालय सहायता स्वरुप मिति २०७२ माघ महिनामा एकमुष्ट रु. ९०,९६०।– प्राप्त भएको हो । जसमा उहाँले विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।
नाम: बासुदेव विष्ट
ठेगाना: धरान–२३
विस्तृत विवरण:
सानोदुम्मा मा.वि.द्वारा सञ्चालन गरेको विद्यालय सहायता अभियानलाई मूर्त रुपमा दिन सानोदुम्ममाबाट हाल कतार मुलुकमा बैदेशिक रोजगारीको निम्ति जानुभएका सानोदुङमालीजनहरुको विशेष पहलमा विद्यालय सहायता स्वरुप मिति २०७२ माघ महिनामा एकमुष्ट रु. ९०,९६०।– प्राप्त भएको हो । जसमा उहाँले विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।
नाम: इब्राहिम पानीर मेङ्गलुर
ठेगाना: कतार
विस्तृत विवरण:
सानोदुम्मा मा.वि.द्वारा सञ्चालन गरेको विद्यालय सहायता अभियानलाई मूर्त रुपमा दिन सानोदुम्ममाबाट हाल कतार मुलुकमा बैदेशिक रोजगारीको निम्ति जानुभएका सानोदुङमालीजनहरुको विशेष पहलमा विद्यालय सहायता स्वरुप मिति २०७२ माघ महिनामा एकमुष्ट रु. ९०,९६०।– प्राप्त भएको हो । जसमा उहाँले विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।