logo

नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा विभाग

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, भोजपुर

सानोदुम्मा माध्यमिक विद्यालय

Government of Nepal

Ministry of Education

Department of Education

District Education Office, Bhojpur

SANODUMMA SECONDARY SCHOOL


शिक्षक अभिभावक संघ पदाधिकारीहरु

 
२०७१–०१–१९ देखि २०७३–१२–३०
 
क्र.सं.     नाम                      पद                 ठेगाना
१.           विनोद राई               अध्यक्ष                सानोदुम्मा–३
२.          कविराज राई            सदस्य                 सानोदुम्मा–७
३.          सूर्यहाङ राई               सदस्य                 सानोदुम्मा–७
४.         तिलोचन दाहाल         सदस्य                 सानोदुम्मा–२
५.         रामशोभा राई            सदस्य                 सानोदुम्मा–६
६.         भद्रकाली बि.क.          सदस्य                 सानोदुम्मा–८
७.          कल्पना राई              सदस्य                 सानोदुम्मा–९
८.          सुकमाया राई           सदस्य                 सानोदुम्मा–४
९.          खीलबहादुर पोख्रेल     सदस्य                  सानोदुम्मा–२
१०.       सरस्वती राई             सदस्य (शि. प्र.)  वास्तीम–२
११.        अर्जुन राई                 सदस्य सचिव       सानोदुम्मा–३