logo

नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा विभाग

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, भोजपुर

सानोदुम्मा माध्यमिक विद्यालय

Government of Nepal

Ministry of Education

Department of Education

District Education Office, Bhojpur

SANODUMMA SECONDARY SCHOOL


Resource id #95

नाम: ओमनारायण राई
ठेगाना: सानोदुम्मा–७, हालः यु.के.
व्यक्तिगत वेबसाईट: www.fb.com/omnarayan.rai.9
विस्तृत विवरण:
मिति २०७२ साल कार्तिक १ गतेका दिन सानोदुङमामा जन्म भइ हाल बेलायतमा बसोबास गरी रहनु भएका सात जना सानोदुङमालीजनहरुको प्रायोजनमा विश्व च्याम्पियनशीप उप–विजेता सानोदुङमाकी अल्ट्रा धाविका मिरा राईलाई सम्पूर्ण गाउँले एवम् दुङमालीजनको तर्फबाट सानोदुम्मा मा.वि.को आयोजनामा सम्पन्न गरिएको विशेष सम्मान कार्यक्रममा मिरा राईलाई नगद रु. १,०५,५५१।– र मिरालाई हालका सफलताको उचाइसम्म आइपुग्नको लागि शुरुवातको अवस्था देखि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आउनु भएका धादिङ–८, का वरिष्ठ कराँते प्रशिक्षक गुरु ध्रूव विक्रम मल्लप्रति सम्मान स्वरुप नगद रु. २५,५५१।– साथै कदरपत्र–सम्मानपत्र तथा अन्य कार्यक्रम व्यवस्थापन खर्च गरी जम्मा एकमुष्ट नगद रु. १,६२,१००।– योगदान पु¥याउनु भएको हो ।
नाम: उपेन्द्रमान राई,
ठेगाना: सानोदुम्मा–९, हालः यु.के
व्यक्तिगत वेबसाईट: www.fb.com//upendraman.rai
विस्तृत विवरण:
मिति २०७२ साल कार्तिक १ गतेका दिन सानोदुङमामा जन्म भइ हाल बेलायतमा बसोबास गरी रहनु भएका सात जना सानोदुङमालीजनहरुको प्रायोजनमा विश्व च्याम्पियनशीप उप–विजेता सानोदुङमाकी अल्ट्रा धाविका मिरा राईलाई सम्पूर्ण गाउँले एवम् दुङमालीजनको तर्फबाट सानोदुम्मा मा.वि.को आयोजनामा सम्पन्न गरिएको विशेष सम्मान कार्यक्रममा मिरा राईलाई नगद रु. १,०५,५५१।– र मिरालाई हालका सफलताको उचाइसम्म आइपुग्नको लागि शुरुवातको अवस्था देखि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आउनु भएका धादिङ–८, का वरिष्ठ कराँते प्रशिक्षक गुरु ध्रूव विक्रम मल्लप्रति सम्मान स्वरुप नगद रु. २५,५५१।– साथै कदरपत्र–सम्मानपत्र तथा अन्य कार्यक्रम व्यवस्थापन खर्च गरी जम्मा एकमुष्ट नगद रु. १,६२,१००।– योगदान पु¥याउनु भएको हो ।
नाम: छत्र राई
ठेगाना: सानाेदुम्मा–९, हालः यु.के.
व्यक्तिगत वेबसाईट: www.fb.com/chhatra.rai.92
विस्तृत विवरण:
मिति २०७२ साल कार्तिक १ गतेका दिन सानोदुङमामा जन्म भइ हाल बेलायतमा बसोबास गरी रहनु भएका सात जना सानोदुङमालीजनहरुको प्रायोजनमा विश्व च्याम्पियनशीप उप–विजेता सानोदुङमाकी अल्ट्रा धाविका मिरा राईलाई सम्पूर्ण गाउँले एवम् दुङमालीजनको तर्फबाट सानोदुम्मा मा.वि.को आयोजनामा सम्पन्न गरिएको विशेष सम्मान कार्यक्रममा मिरा राईलाई नगद रु. १,०५,५५१।– र मिरालाई हालका सफलताको उचाइसम्म आइपुग्नको लागि शुरुवातको अवस्था देखि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आउनु भएका धादिङ–८, का वरिष्ठ कराँते प्रशिक्षक गुरु ध्रूव विक्रम मल्लप्रति सम्मान स्वरुप नगद रु. २५,५५१।– साथै कदरपत्र–सम्मानपत्र तथा अन्य कार्यक्रम व्यवस्थापन खर्च गरी जम्मा एकमुष्ट नगद रु. १,६२,१००।– योगदान पु¥याउनु भएको हो ।
नाम: कुमार राई
ठेगाना: सानोदुम्मा–७, हालः यु.के
व्यक्तिगत वेबसाईट: www.fb.com/rai.kumar.129
विस्तृत विवरण:
मिति २०७२ साल कार्तिक १ गतेका दिन सानोदुङमामा जन्म भइ हाल बेलायतमा बसोबास गरी रहनु भएका सात जना सानोदुङमालीजनहरुको प्रायोजनमा विश्व च्याम्पियनशीप उप–विजेता सानोदुङमाकी अल्ट्रा धाविका मिरा राईलाई सम्पूर्ण गाउँले एवम् दुङमालीजनको तर्फबाट सानोदुम्मा मा.वि.को आयोजनामा सम्पन्न गरिएको विशेष सम्मान कार्यक्रममा मिरा राईलाई नगद रु. १,०५,५५१।– र मिरालाई हालका सफलताको उचाइसम्म आइपुग्नको लागि शुरुवातको अवस्था देखि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आउनु भएका धादिङ–८, का वरिष्ठ कराँते प्रशिक्षक गुरु ध्रूव विक्रम मल्लप्रति सम्मान स्वरुप नगद रु. २५,५५१।– साथै कदरपत्र–सम्मानपत्र तथा अन्य कार्यक्रम व्यवस्थापन खर्च गरी जम्मा एकमुष्ट नगद रु. १,६२,१००।– योगदान पु¥याउनु भएको हो ।
नाम: हेमचन्द्र राई.
ठेगाना: सानोदुम्मा–९, हालः यु.के.
व्यक्तिगत वेबसाईट: www.fb.com/hem.rai.96
विस्तृत विवरण:
मिति २०७२ साल कार्तिक १ गतेका दिन सानोदुङमामा जन्म भइ हाल बेलायतमा बसोबास गरी रहनु भएका सात जना सानोदुङमालीजनहरुको प्रायोजनमा विश्व च्याम्पियनशीप उप–विजेता सानोदुङमाकी अल्ट्रा धाविका मिरा राईलाई सम्पूर्ण गाउँले एवम् दुङमालीजनको तर्फबाट सानोदुम्मा मा.वि.को आयोजनामा सम्पन्न गरिएको विशेष सम्मान कार्यक्रममा मिरा राईलाई नगद रु. १,०५,५५१।– र मिरालाई हालका सफलताको उचाइसम्म आइपुग्नको लागि शुरुवातको अवस्था देखि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आउनु भएका धादिङ–८, का वरिष्ठ कराँते प्रशिक्षक गुरु ध्रूव विक्रम मल्लप्रति सम्मान स्वरुप नगद रु. २५,५५१।– साथै कदरपत्र–सम्मानपत्र तथा अन्य कार्यक्रम व्यवस्थापन खर्च गरी जम्मा एकमुष्ट नगद रु. १,६२,१००।– योगदान पु¥याउनु भएको हो ।
नाम: सीताराम राई
ठेगाना: सानोदुम्मा–६, हालः यु.के.
व्यक्तिगत वेबसाईट: www.fb.com/NDluhun
विस्तृत विवरण:
मिति २०७२ साल कार्तिक १ गतेका दिन सानोदुङमामा जन्म भइ हाल बेलायतमा बसोबास गरी रहनु भएका सात जना सानोदुङमालीजनहरुको प्रायोजनमा विश्व च्याम्पियनशीप उप–विजेता सानोदुङमाकी अल्ट्रा धाविका मिरा राईलाई सम्पूर्ण गाउँले एवम् दुङमालीजनको तर्फबाट सानोदुम्मा मा.वि.को आयोजनामा सम्पन्न गरिएको विशेष सम्मान कार्यक्रममा मिरा राईलाई नगद रु. १,०५,५५१।– र मिरालाई हालका सफलताको उचाइसम्म आइपुग्नको लागि शुरुवातको अवस्था देखि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आउनु भएका धादिङ–८, का वरिष्ठ कराँते प्रशिक्षक गुरु ध्रूव विक्रम मल्लप्रति सम्मान स्वरुप नगद रु. २५,५५१।– साथै कदरपत्र–सम्मानपत्र तथा अन्य कार्यक्रम व्यवस्थापन खर्च गरी जम्मा एकमुष्ट नगद रु. १,६२,१००।– योगदान पु¥याउनु भएको हो ।
नाम: समिप राई
ठेगाना: सानोदुम्मा–८, हालः यु.के.
विस्तृत विवरण:
मिति २०७२ साल कार्तिक १ गतेका दिन सानोदुङमामा जन्म भइ हाल बेलायतमा बसोबास गरी रहनु भएका सात जना सानोदुङमालीजनहरुको प्रायोजनमा विश्व च्याम्पियनशीप उप–विजेता सानोदुङमाकी अल्ट्रा धाविका मिरा राईलाई सम्पूर्ण गाउँले एवम् दुङमालीजनको तर्फबाट सानोदुम्मा मा.वि.को आयोजनामा सम्पन्न गरिएको विशेष सम्मान कार्यक्रममा मिरा राईलाई नगद रु. १,०५,५५१।– र मिरालाई हालका सफलताको उचाइसम्म आइपुग्नको लागि शुरुवातको अवस्था देखि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आउनु भएका धादिङ–८, का वरिष्ठ कराँते प्रशिक्षक गुरु ध्रूव विक्रम मल्लप्रति सम्मान स्वरुप नगद रु. २५,५५१।– साथै कदरपत्र–सम्मानपत्र तथा अन्य कार्यक्रम व्यवस्थापन खर्च गरी जम्मा एकमुष्ट नगद रु. १,६२,१००।– योगदान पु¥याउनु भएको हो ।