logo

नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा विभाग

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, भोजपुर

सानोदुम्मा माध्यमिक विद्यालय

Government of Nepal

Ministry of Education

Department of Education

District Education Office, Bhojpur

SANODUMMA SECONDARY SCHOOL


विद्यालयसँग सम्बन्धित पदाधिकारी तथा शिक्षक कर्मचारीहरुको विवरणहालको विद्यालय व्यवस्थापन समिति

[विस्तृत हेर्नुहोस्]

शिक्षक अभिभावक संघ पदाधिकारीहरु

[विस्तृत हेर्नुहोस्]

विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाहरुको विवरण

[विस्तृत हेर्नुहोस्]

विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

[विस्तृत हेर्नुहोस्]