logo

नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा विभाग

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, भोजपुर

सानोदुम्मा माध्यमिक विद्यालय

Government of Nepal

Ministry of Education

Department of Education

District Education Office, Bhojpur

SANODUMMA SECONDARY SCHOOL


Resource id #95

नाम: इन्द्र थापा
ठेगाना: होम्ताङ–५, हाल द.कोरिया
व्यक्तिगत वेबसाईट: https://www.facebook.com/indra.thapa.9028
विस्तृत विवरण:
शैक्षिक वर्ष २०७१ सालमा सानोदुम्मा माध्यमिक विद्यालयका बालकालिकाहरुलाई खेलकूदका सामग्रीहरु–फूटबल, भलिबल आदि उपलब्ध गराउनु भएको हो ।
नाम: प्रकाश अधिकारी
ठेगाना: जरायोटार–५ , हाल इटहरी
व्यक्तिगत वेबसाईट: https://www.facebook.com/jarayotar
विस्तृत विवरण:
शैक्षिक वर्ष २०७१ सालमा सानोदुम्मा माध्यमिक विद्यालयका निम्ति एक पुुस–पिन, जालीबाला सुचना पाटी उपलब्ध गराउनु भएको हो ।