logo

नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा विभाग

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, भोजपुर

सानोदुम्मा माध्यमिक विद्यालय

Government of Nepal

Ministry of Education

Department of Education

District Education Office, Bhojpur

SANODUMMA SECONDARY SCHOOL


विद्यालयको स्थापनाकाल देखि २०६९ सम्मका प्रधानाध्याकहरुः

१. जसधन राई २. ताराहाङ राई ३. शेरबहादुर तामा· ४. बासुदेव ताम्राकार ५. नगेन्द्रबहादुर कार्की ६. बलाराम कार्की ७. महेन्द्र राई ८. सीताराम तामा∙ ९. कुलबहादुर प्रधान १०. टेकबहादुर राई ११. अगमबहादुर राई १२. इश्वरीप्रसाद उपाध्यय १३. भाग्यमाया बि.क. १४. तीर्थराज दाहाल १५. नारायणप्रसाद राई