logo

नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा विभाग

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, भोजपुर

सानोदुम्मा माध्यमिक विद्यालय

Government of Nepal

Ministry of Education

Department of Education

District Education Office, Bhojpur

SANODUMMA SECONDARY SCHOOL


Resource id #95

नाम: अर्जुन राई
ठेगाना: सानोदुम्मा–३, भोजपुर
पद: प्रधानाध्यापक
नियुक्ती मिति: २०६९ फाल्गुन
मोबाइल नं.: 09779852052755
ईमेल: asimdungmali@gmail.com
व्यक्तिगत वेबसाईट: www.fb.com/asim.dungmali