logo

नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा विभाग

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, भोजपुर

सानोदुम्मा माध्यमिक विद्यालय

Government of Nepal

Ministry of Education

Department of Education

District Education Office, Bhojpur

SANODUMMA SECONDARY SCHOOLविद्यालयको स्थापनाकाल देखि २०६९ सम्मका प्रधानाध्याकहरुः

[विस्तृत हेर्नुहोस्]