logo

नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा विभाग

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, भोजपुर

सानोदुम्मा माध्यमिक विद्यालय

Government of Nepal

Ministry of Education

Department of Education

District Education Office, Bhojpur

SANODUMMA SECONDARY SCHOOL


Resource id #95

नाम: तिलविक्रम राइ
ठेगाना: सानाेदुम्मा ३
पद: वि.व्य.स.अध्यक्ष
नियुक्ती मिति: २०७१ बैशाख १९
मोबाइल नं.: 9811339169
विस्तृत विवरण:
माैजुदा शिक्षा नियमावली अनुसार वि.व्य.स.का पदाधिकारीहरूकाे कार्यकाल गठन भएकाे साल देखि तीन वर्ष रहने प्रावधान रहेकाे छ ।