logo

नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा विभाग

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, भोजपुर

सानोदुम्मा माध्यमिक विद्यालय

Government of Nepal

Ministry of Education

Department of Education

District Education Office, Bhojpur

SANODUMMA SECONDARY SCHOOL


विद्यालयको विकासमा योगदान पुर्याउनुहुनेहरुको विवरण

शैक्षिक वर्ष २०७० सालमा सानोदुम्मा मा.वि.लाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्नुहुने हाल यु.के.मा रहनु भएका दुङमालीजनहरुको नामावलीः
क्र.सं.    नाम थर                   जन्मस्थान             सहयोग रकम  (ने.रु. मा)
१.         ओमनारायण राई        सानोदुम्मा–७        करिव ने रु. १५,९२८।–
२.         उपिन्द्रमान राई          सानोदुम्मा–९        करिव ने रु. १५,९२८।–
३.         छत्र राई                     सानोदुम्मा–९        करिव ने रु. १५,९२८।–
४.        सीताराम राई              सानोदुम्मा–६        करिव ने रु. १५,९२८।–
५.        कुमार राई                  सानोदुम्मा–७       करिव ने रु. १५,९२८।–
६.         हेमचन्द्र राई               सानोदुम्मा–९       करिव ने रु. १५,९२८।–
७.        लाल सुच्चा राई            याकु–४, खाल्ले    करिव ने रु.  ४,७३१।–  
                                                        कुल जम्मा        ने रु .१,००,३००।–  

यो आर्थिक सहयोग यु.के. बाट संकलन गरी वि.स. २०७० साल चैत्र महिनाको तेश्रो साता तिर विद्यालयको खातामा जम्मा भएको हो । यसबाट विद्यालयमा पुस्तकालय र सुचना तथा सञ्चार शीर्षकमा खर्च गरिएको छ । यस आर्थिक संकलनको संयोजक ओमनारायण राई हुनुहुन्छ । सहयोगी सम्पूर्ण महानुभावहरु प्रति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गरी विद्यालयमा नामावली राख्ने निर्णय गरिसकिएको छ । साथै सम्पूर्ण विद्यालय परिवारको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गरिएको छ । उहाँहरुलाई वार्षिकोत्सव समारोहमा सम्मान गर्ने लक्ष्य समेत राखिएको छ । यस किसिमको सहयोगको निरन्तरताको पनि अपेक्षा गरिएको छ ।
 


विद्यालयको विकासमा योगदान पुर्याउनुहुनेहरुको विवरण

शैक्षिक वर्ष २०७० सालमा सानोदुम्मा मा.वि.लाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्नुहुने हाल यु.के.मा रहनु भएका दुङमालीजनहरुको नामावलीः[विस्तृत हेर्नुहोस्]

शैक्षिक वर्ष २०७२ सालमा सानाेदुम्मा मा.वि.लाइ अार्थिक सहायता प्रदान गर्नुहुने महानुभावहरूकाे विवरणः

[विस्तृत हेर्नुहोस्]