logo

नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा विभाग

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, भोजपुर

सानोदुम्मा माध्यमिक विद्यालय

Government of Nepal

Ministry of Education

Department of Education

District Education Office, Bhojpur

SANODUMMA SECONDARY SCHOOL


विद्यालय व्यवस्थापन समिति २०६८÷०१÷१९–२०७०÷१२÷३०

 

नाम

पद

ठेगाना

तिलविक्रम राई

अध्यक्ष

सानोदुम्मा—३

बुद्धिनाथ दाहाल

सदस्य

सानोदुम्मा—२

बिन्द्रमान राई

सदस्य

सानोदुम्मा—८

डिकपाल राई

सदस्य

सानोदुम्मा—४

नइन्द्रबहादुर खड्का

सदस्य

सानोदुम्मा—७

सुखमाया राई

सदस्य

सानोदुम्मा—६

मंगलमाया तामाङ्ग

सदस्य

सानोदुम्मा—६

तीर्थराज दाहाल

सदस्य शि. प्र.

सानोदुम्मा—५

अर्जुन राई

सदस्य सचिव

सानोदुम्मा—३