logo

नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा विभाग

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, भोजपुर

सानोदुम्मा माध्यमिक विद्यालय

Government of Nepal

Ministry of Education

Department of Education

District Education Office, Bhojpur

SANODUMMA SECONDARY SCHOOL


सानोदुम्मा माध्यमिक विद्यालयमा स्थापना कालदेखि हाल सम्मका शिक्षक विवरण

 

क्र.सं

नाम थर

ठेगाना

पदीय दायित्व

कार्य अवधि

कैफियत

जसधन राई

सानोदुम्मा–३, भोजपुर

संस्थापक प्र.अ.

 

 

ताराहङ राई

सानोदुम्मा–३, भोजपुर

शि.स.र प्र.अ.

 

 

भट्टबहादुर राई

सानोदुम्मा–३, भोजपुर

शि.स.

 

 

देवहङ राई

सानोदुम्मा–३, भोजपुर

शि.स.

 

 

शेरबहादुर तामाङ

 

प्र.अ.

 

 

जापान राई

 

शि.स.

 

 

वाशुदेव ताम्रकार

टक्सार, भोजपुर

प्र.अ.

 

 

दुर्गप्रसाद राई

सानोदुम्मा–८, भोजपुर   

शि.स.

 

 

मानबहादुर के.सी.

सानोदुम्मा–७, भोजपुर

शि.स.

 

 

१०

नगेन्द्रबहादुर कार्की

 

प्र.अ.

 

 

११

बलराम कार्की

देउराली भोजपुर

प्र.अ.

 

 

१२

महेन्द्र राई

छिनामखु–भोजपुर

प्र.अ.

 

 

१३

हर्कबहादुर तामाङ

 

शि.स.

 

 

१४

सीताराम तामाङ

वोखिम भोजपुर

प्र.अ.

 

 

१५

कुलबहादुर प्रधान

 

प्र.अ.

 

 

१६

टेकबहादुर राई

च्याङग्रे, औलीया

प्र.अ.

 

 

१७

अगमबहादुर राई

 

शि.स.र प्र.अ.

 

 

१८

इश्वरीप्रसाद उपाध्यय

सानोदुम्मा–५, भोजपुर   

शि.स.र प्र.अ.

 

 

१९

भाग्यमाया वि.क.

सानोदुम्मा–८, भोजपुर   

शि.स.र प्र.अ.

 

 

२०

मुनाप्रसाद के.सी.

सानोदुम्मा–७, भोजपुर   

शि.स.

 

 

२१

बाबुराम भट्टराई

सानोदुम्मा–१, भोजपुर   

शि.स.

 

 

२२

तीर्थराज दाहाल

सानोदुम्मा–५, भोजपुर   

शि.स.र प्र.अ.

 

हाल कार्यरत

२३

गोविन्द प्रसाद दाहाल

 

शि.स.

 

 

२४

टंक बहादुर राउत

 

शि.स.

 

 

२५

राजकुमार राई

 

शि.स.

 

 

२६

नारायण प्रसाद राई

सानोदुम्मा–९, भोजपुर

शि.स.र प्र.अ.

 

सरुवा चम्पेमा

२७

सीताराम दाहाल

सानोदुम्मा–५, भोजपुर

शि.स.

 

 

२८

विजयकुमार के.सी.

सानोदुम्मा–७, भोजपुर

शि.स.

 

सरुवा पूर्वक्षितिजमा

 

२९

सूर्यहङ राई

सानोदुम्मा–६, भोजपुर

शि.स.

 

गा.वि.स.स्रोत

३०

भूपाल राई

सानोदुम्मा–१, भोजपुर

शि.स.

 

गा.वि.स.स्रोत

३१

प्रकृति राई

सानोदुम्मा–७, भोजपुर

शि.स.

१५ दिन (सबैभन्दा थोरै अवधि)

नीजी स्रोत

३२

ध्रूव राई

सानोदुम्मा–३, भोजपुर

शि.स.

 

नीजी स्रोत

३३

आनन्दपाल राई

सानोदुम्मा–८, भोजपुर

शि.स.

 

गा.वि.स.स्रोत

३४

महेन्द्र मोक्तान

सानोदुम्मा–६, भोजपुर

शि.स.

 

गा.वि.स.स्रोत

३५

लेकबहादुर कोइराला

याकु–७, भोजपुर

शि.स.

 

हाल कार्यरत

३६

गंगाप्रसाद राई

सानोदुम्मा–४, भोजपुर

शि.स.

 

गा.वि.स.स्रोत

३७

सुनिता राई

सानोदुम्मा–४, भोजपुर

शि.स.

 

हाल कार्यरत

३८

अर्जुन राई

सानोदुम्मा–३, भोजपुर

शि.स.र प्र.अ.

 

हाल कार्यरत

३९

मायादेवी राई

सानोदुम्मा–२, भोजपुर

बालकार्यकर्ता

 

हाल कार्यरत

४०

अम्बिका भट्टराई

वास्तिाम–१, भोजपुर

शि.स.

 

हाल कार्यरत

४१

सरस्वती राई

वास्तिम–२,भोजपुर

शि.स.

 

हाल कार्यरत

४२

केशरराज गुप्त

बेल्ही, सप्तरी

शि.स.

 

राजीनामा २०७० मा

 

४३

रुवी गुप्त

बेल्ही, सप्तरी

शि.स.

 

निष्काशन

४४

गीतादेवी राई

ठूलोदुम्मा–१, भोजपुर

शि.स.

 

हाल कार्यरत

४५

बालकृष्ण बोहोरा

तिवारी भ.भोजपुर

शि.स.

 

राजीनामा २०७० मा

 

४६

खगेन्द्र ढकाल

मानेभञ्ज्याङ–८,भोजपुर

शि.स.

 

हाल कार्यरत

४७

ज्योत्सना राई

सानोदुम्मा–३, भोजपुर

शि.स.

 

 

४८

गीता न्यौपाने

अमरदह–४, मोरङ

शि.स.

 

हाल कार्यरत

४९

इमानसिं राई

थिदिङखा–४, भोजपुर

शि.स.

 

हाल कार्यरत